Är det här ett verktyg du önskar att Hitler hade haft?

http://www.teknikensvarld.se/nyheter/110531-fartkameror-anpr/index.xml
http://www.annatroberg.com/2011/05/30/jag-vill-sluta-fred-med-makthavarna/

Det är dags att säga ifrån snart. Vad är det som gör att behovet av denna kontroll är så mycket större nu än för trettio år sedan?
Vad är det som gör att polisen inte är intresserad av att hålla sitt ord? Tror de att vi glömt att de när de började sätta upp fartkamerorna lovade att de enbart skulle användas till att beivra fortkörning?
Nu vill de bredda kamerornas ändamål , detta utöver den ändamålsglidning som garanterat redan skett, för även om fartkamerabilder kanske hittills inte åberopats som bevis i rättegångar om annat än hastighetsöverträdelser så kan ni vara helt säkra på att de redan använts i spaningsarbetet kring andra brott.
Som lagstiftare så måste du fråga dig detta om varje nytt verktyg du ger till polisen: Är det här ett verktyg jag tycker att Hitler borde ha haft?
Det styre och den poliskår vi har idag kan mycket väl vara legitim och på det stora hela taget ganska god, men det är inte säkert att den regering som kommer efter nästa vaö är det. Vill du då att den ska ha dessa verktyg?

Lobbying och frågor till polisen.

Idag har jag skickat mail till ett antal riksdagsledamöter för att försöka påverka dem i en i mina ögon viktig fråga. Jag har även Mailat Rikspolisstyrelsen och frågat dem om lite vapenstatistik.
Vad har du gjort för medborgarnas ställning i Sverige idag?

Seger i kriget mot terrorn?

Idag fick vi veta att USA dödat Usama Bin Laden. Så praktiskt, att de dödade honom så att han inte kunde ställas till svars för sina gärningar. Men det är inte det vi ska tala om här. Det är Kriget mot Terrorismen. När har man vunnit kriget mot Terrorismen?
Jag vill påstå att USA och kanske västvärlden som helhet förlorade kriget mot Terrorismen när man tog upp Usama:s kastade handske.
2001 var USA:s ekonomi hygglig, den var långt ifrån bra, men med rimliga åtgärder kunde den ha räddats och USA hade förblivit världens ekonomiska centrum. Iställetvalde man att låta sedelpressarna gå treskift för att finansiera militära operationer utan tydliga mål. Storbrittaniens roll som världens ekonomiska centrum och dess ekonomiska uthållighet att hålla samman imperiet gick förlorad under de ekonomiska påfrestningar som första världskriget innebar. USA med en ung befolkning och naturresurser som precis började exploateras till de nya industrierna tog över som ekonomiskt centrum, inte minst genom att amerikanska företag och privatpersoner köpte upp de lån som Storbrittanien tog för att finansiera kriget mot centralmakterna. För att finansiera "kriget mot terrorismen" har man inte bara låtit sedelpressarna gå varma, man har även låtit statsskuldssedelpressarna gå varma och vilka har köpt dem? Kineserna, ett land utan miljöhänsyn och med en enorm befolkning som man inte har några problem att exploatera hänsynslöst. Genom att försöka vinna kriget mot terrorismen militärt så förlorar man det istället.

Baader-Meinhof ligan på sjuttiotalet sökte genom sina terrordåd tvinga polisstaten att visa sitt rätta ansikte. Man ville tvinga staten att ta till fascistiska åtgärder mot befolkningen i kampen mot terroristerna och på så vis få folket att förstå att den om än imperfekta demokrati som västtyskland var i själva verket bara var en gyllene bur och att sann frihet stod att hitta enbart i en folkrepublik som östtyskland.
I "kriget mot terrorismen" så har inte bara USA utan hela världen tagit till just de fascistmetoder som Baader-Meinhof ville tvinga fram. Kartläggning av undersåtarnas kontakter, kartläggning av deras resmönster, avlyssning av deras datatrafik, kartläggning av undersåtarnas ekonomiska göranden och låtanden, drakoniska övergrepp mot undersåtarnas personliga integritet när de ska resa någonstans. För att försvara det fria demokratiska samhället så håkller man på att avveckla det. Även där så förlorar man alltså "kriget mot terrorismen" genom att över huvud taget föra det.  Hade man skickat lite black-ops efter Bin-Laden efter elfte september så hade man fått honom mycket billigare och mycket tidigare än man fick nu.
Hade man helt struntat i att göra mer än att söka rätt på eventuella kvaravarande konspiratörer i Staterna och utomlands och haft tålamod med hämnden och istället kört business as usual så hade man vunnit kriget mot terrorismen och behållit sin plats som världens ekonomiska centrum (lite längre i alla fall). Genom att bibehålla sitt hyfsat öppna och fria samhälle, just det samhälle som Bin Laden avskydde så hade man visat att man inte lät sig besegras. Istället reagerade man med någon slags ryggmärgsreflex och gick Bin Laden till mötes, USA har låtit sig definieras av terrorn i snart tio år och därmed låtit terroristerna vinna. Man kommer att låta sig definieras av Terrorn för överskådlig framtid och därmed fortsätta låta terroristerna vinna.
Sverige har gjort precis samma sak.
Varken Sveriges eller USA:s ledning är dumma, så varför gör man det här? Varför går man Terroristerna till mötes?
Personligen kan jag bara föreställa mig en sak och det är att tillfället var för frestande, vad vill makthavare ha? Makt. Vilket bättre sätt att få makt än att få folket att acceptera ytterligare maktkoncentration i utbyte mot trygghet från en ogripbar fiende?

Commander Zero på Notes from the Bunker säger det bäst.

"For me, there is no victory in the ‘war on terror’ until I can get on a plane with an unopened 20 oz. bottle of Coke in my pocket and no TSA fingerprints on my crotch."Varför sån oro?

Läser i aftonbladet om en polisbelägring i Tierp efter ett bråk. Man skriver att man väntade med att gå in då man inte visste om det fanns vapen i lägenheten.
Borde inte det varit ganska enkelt att avgöra. Då personen var känd av polisen sen tidigare så borde man väl kunna anta att han inte har några vapenlicenser och då alltså trygga i vetskapen om att han ej har vapen gå in i lägenheten. Om man trots att man visste att han var en strulputt som inte borde ha licens ändå hade en viss osäkerhet kvar så borde det väl vara ett par minuters jobb att ringa till LKC och be dem slå på personen i Licensregistret och på så vis få klarlagt att han inte hade vapen och därefter gå in?Ransonera alkohol?

Väldigt mycket av våld och andra problem här i samhället kommer av alkoholen. Men samhället betraktar ändå alkoholen som någonting ganska bra. Att ta bort alkoholen är alltså inte nödvändigtvis önskvärt, men kan det inte vara så att det vore lämpligt att införa ransonering av alkohol så att man kan minimera skadeverkningarna av den?
Om alla fick ett rasnoneringskort som gäller på systembolaget och på ressturang, där man får en given mängd alkohol per månad, säg 105 centiliter (en sjuttis och en kvarting) starksprit, fyra flaskor vin och femton flaskor öl. Av denna mängd alkohol får inte mer än tolv centiliter starksprit, fyra öl och en halvflaska vin köpas på lokal inom tjugofyra timmar. Med moderna smartkort skall detta system inte vara ett dugg svårt att införa och administrera.
Med denna begränsning kommer man inte att kunna supa skallen av sig på krogen och inte heller supa skallen av sig speciellt svårt privat speciellt ofta. Vad är nackdelen? Med en stark begränsning av den lagliga alkoholen kommer vi naturligtvis inte att få några problem relaterade till alkoholen.

Vad har vi att vara rädda för?

Läser i Sydsvenskans nätupplaga om medelklassparet som följer maktens uppmaningar och nyttjar kollektivtrafiken till att resa med. Utanför stationen möts de av ett så kallat ungdomsgäng som bara för nöjet att terorisera vanliga hederliga Svenssontyper jagar dem, med packning och allt, tills de har en chans att ta sin tillflykt till en resturang. Enligt resturangpersonalen förefaller detta vara en vardaglig händelse.
Mannen i det utsatta paret konstaterar att han inte skulle ha något att sätta emot om angriparna hunnit ifatt dem.
Med den här typen av händelser och en ordningsmakt som uppenbart vare sig kan eller vill skydda de utsatta så framstår det som tydligt att polisens våldsmonopol inte längre fyller den funktion det i ett demokratiskt samhälle skall fylla. I den situationen tvingas man fråga sig, om våldsmonopolet inte hindrar kriminella att beväpna sig och ta till våld, så är det uppenbart inte de kriminella som makthavarna är rädda för, vad är då våra makthavare så rädda för så att de ytterligare kringskär den hederlige medborgarens rätt att äga vapen för varje år som går?

Vad gör ett gevär Farligt.

Naturvårdsverkets författningssamling stipulerar att man inte kan få licens på halvautomatiska vapen av militär konstruktion och att ett halvautomatiskt gevär förutom till sin omladdningsfunktion skall efterlikna traditionella jaktgevär.
När jag besökte vapenbutiken i måndags fick jag veta att polisen meddelat dem att licens ej längre medges för Ruger Mini-14 för jaktändamål. Enligt uppgift på grund av att för många sätter roligare kolvar på sina Mini-14.
Då kommer frågan, vad gör en Mini-14 med pistolhandtag och femskottsmagasin farligare eller mindre lämplig till jakt än vilken annan .223 som helst med femskottsmagasin och "vanlig träkolv"?
Vidare ser vi ett ökat antal repetergevär med pistolhandtag och/eller bullpupkonstruktion, det väcker frågan, hur länge kommer man att anse att ett utseende som efterliknar traditionella gevär är att ha en rak kolv utan pistolhandtag? Eller kommer man att ändra lydelsen i NFS så att det framgår att halvautomatiska vapen aldrig får se annorlunda ut än ett gevär 96?
Om det är olagligt att modifiera en Mini-14 med mer fältmässig kolv, är det då inte skäl snarare för att kontrollera att olaglig kolv inte används, än för att förbjuda försäljning av Mini-14?
Det är lagligt att använda vapen köpt på jaktlicens till tävlingsskytte, borde det då inte snarare uppmuntras att köpa Mini-14, förse den med extra kolv och använda den med trettioskottsmagasin och modern kolv med pistolgrepp till IPSC skytte och med klassisk kolv och femskottsmag till jakt?

Nya Jaktformer (Vildsvinsjakt, Lodjursjakt, vargjakt, björnjakt) ställer nya krav på fältmässighet hos jägarnas vapen. Är det inte då lämpligt att dra nytta av modern utveckling i ergonomi, vädertålighet och driftsäkerhet och uppmuntra snarare än förhindra jakt med vapen som HK91 eller varianter av AR-15 i för jakten lämplig kaliber?

Varför bara myndigheter och brottslingar bör ha vapen.

Ibland hör man någon försäga sig och säga att bara tjuvar och poliser borde ha vapen. Detta är en vid första anblicken väldigt märklig utsaga, men om man reflekterar över den så förklarar den en hel del.
Som Polis är det naturligtvis väldigt enkelt om alla ouniformerade som bär vapen är brottslingar, det är enkelt att avgöra åtminstone vilka som definitivt inte är good guys. För undersåten är det också enkelt, har någon ett vapen så är det någon du reflexmässigt skall underkasta dig, endera för att det är en skurk som kommer att kräva att du underkastar dig, eller för att det är en polis, som kommer att hävda att du är skyldig att underkasta dig. Om det då kommer någon som är din jämlike och har en pistol i hölstret så kommer det att bli en konfliktloop i huvudet på dig, en beväpnad person som inte gör anspråk på din underkastelse, det fungerar väl inte...
Som myndighetsperson är det också mindre problematiskt att brottslingar har vapen än att civila har det. En brottsling har vapen för att tvinga sin vilja på andra. För att tvinga andra att göra det du vill, eller ge dig det du vill ha. Som myndighetsperson eller politiker kan du identifiera dig med detta, det är ju trots allt själva syftet med ordningsmakten, vilken är ditt vapen.
En civilist däremot, som vill ha en bössa för nöjes skull, för jakt, för självförsvar, eller bara för att det kan vara tillfredsställande att öppna vapenskåpet och se på sina bössor, precis som det är tillfredsställande att öppna verktyggskåpet och se på sina verktyg, även om man nästan aldrig använder dem. Eller som alla värst, vill ha vapen som försäkring, för att om det, vilket gud förbjude, skulle bli nörvändigt, kunna organisera dig med andra och resa sig upp mot de som utan legitimitet försöker tvinga dem till underkastelse.
Inget av dessa skäl att inneha vapen känner du som myndighetsperson eller brottsling igen dig i, däremot ser såväl myndighetspersonen som brottslingen bekymmer i om medborgaren har verktygen att stå emot deras försök att tvinga honom till underkastelse.
Kort sagt, myndighetspersonen kan förstå brottslingens behov av vapen som yrkesredskap, men kan inte förstå det legitima i medborgarens önskan att ha vapen för nöje eller nytta eller bara för att hon kan. Såväl myndighetspersonen som brottslingen ser medborgarens vapeninnehav som problematisk då det gör att medborgaren effektivt kan motsätta sig att underkastas annans vilja.

Vad är du rädd för?

När människor får reda på att jag vill kunna bära pistol, eller framförallt att jag vill att de ska kunna bära pistol så frågar de ofta, "Vad är du rädd för?". Jag personligen skulle inte ha några problem att bära pistol idag om jag ansåg behovet av att göra det vara stort nog, då skulle jag köpa en pistol på vad sätt jag kunde och börja bära den dolt. Jag har aldrig blivit visiterad hittills annat än på konserter och beter mig inte på ett sådant sätt eller rör mig på sådana platser att jag kommer att bli visiterad utan att ha planerat för det i förväg genom att lämna vapnet hemma eller i bilen. Jag skulle alltså kunna bära pistol varje dag, överallt där jag rör mig och helt utan problem. Men nu rör det sig om mer än bara att jag vill bära pistol.
Att återge de svenska medborgarna den naturgivna rätten att bära vapen handlar om en viktig symbolhandling, det handlar om att erkänna medborgarna som myndiga människor med omdöme, att erkänna dem som den högsta jordiska makten i Sverige och om att visa ifrån statsmaktens sida att man inte avser agera på ett sådant sätt att folket får anledning att ta till dessa vapen mot statsmakten.
Vapen är de mest oskyldiga saker i världen i händerna på omdömmesgilla medborgare. Idag är det två kategorier som har vapen på Svenska gator och torg, Kriminella och ordningsmakten. Bägge två är grupper som lever på de hederliga människornas bekostnad. De kriminella stjäl, rånar, misshandlar och dödar för sitt uppehälle, till det använder de vapen för att tillskansa sig makt över de hederliga medborgarna.
Polisen projicerar statsmakten för att hålla medborgarna på mattan, de använder även sina vapen till att förhindra eller avbryta brott och till att gripa brottslingar.
Vi har alltså två grupper som bär vapen i samhället, dessa bär sina vapen för att utöva makt över den hederlige medborgaren, alltmedan den hederlige medborgaren är försvarslös.
Genom att beväpna den hederlige medborgaren så tar man bort våldet ur ekvationen. En väpnad medborgare kan du inte få att göra saker med våld eller hot om våld, du kan resonera med honom eller du kan döda honom, men våld som metod att få honom att göra som du vill är ute ur ekvationen oavsett om du är kriminell eller om du är statsminister.
Att medge medborgarna rätt att vara beväpnade handlar inte om våld, det handlar inte om att vara rädd, det handlar om att eliminera våldet och rädslan ur ekvationen.

Rimliga lättnader i vapenlagen.

Jag skrev nedanstående i en diskussion på Flashback om vapenlagar. Jag blev rätt nöjd med det så jag publicerar det i stavningskorrigerad form här.

Givetvis måste det finnas begränsningar i rätten att äga vapen, lika givet är att våra begränsningar i rätten att äga vapen är för hårda.
Ingen av oss vill att kriminella eller farligt mentalsjuka ska ha tillgång till vapen, men dessa är det ganska lätt att utestänga ifrån lagligt vapenägande, det gör man även i USA.
Men samtidigt så kommer kriminella och mentalsjuka åt vapen idag, med lätthet dessutom som det verkar. Ta bara nötet i Götet som sköt en ung kvinna som besökte honom i pannan när han "skulle flytta pistolen" för ett år sedan. Eller den så kallade barnflickan i Knutby, Barnflickan i Knutby kunde för övrigt med säkerhet ha skaffat ett lagligt vapen även med våra drakoniska vapenlagar och kunnat genomföra sitt mord, men det var enklare för henne att skaffa ett illegalt vapen.
Våra vapenlagar skyddar alltså inte mot kriminalitet med vapen då det finns en enorm tillgång till vapen för de kriminella, inte minst pga våra Vidöppna gränser mot EU.
Men om vi släpper vapnen helt fria eftersom kriminella ändå lätt kan få tag i vapen så tror jag inte att vi förbättrar situationen nämnvärt, inte minst för att de kriminella då lätt kan köpa mer högkvalitativa vapen än idag till samma eller lägre pris än de idag betalar för sina Jugoslaviska CZ eller gamla makarov.
Vad är då en rimlig kompromiss mellan frihet och kontroll?
Vi vet att de flesta vapen som stjäls eller förkommer är jaktgevär, ändå är de flesta vapen som används i kriminalitet illegalt importerade pistoler, illegalt importerade Automatvapen och stulna svenskan automatvapen. Jaktgevär är alltså inte särskilt attraktiva för kriminella, då kan vi underlätta ägandet av dessa för hederligt folk. Mitt förslag är ett vapenkörkort, ungefär motsvarande vad som idag krävs för att få ett vapen på jaktlicens inklusive brottsregister och spaningsregisterkontroll.
På detta körkort får man inneha obegränsat antal gevär, dessa behöver ej registreras såvida de inte är sidor, bockar eller drillingar då dessa tre vapentyper är relativt lätta att göra någorlunda attraktiva för kriminella. Gevär skall förvaras inlåsta i godkänt vapenskåp, eller fastlåsta i vapenställ med vital del inlåst i vapenskåp eller motsvarande.
För pistoler skall en påbyggnadsklass på vapenkörkortet finnas. Denna ger rätt till innehav av obegränsat antal pistoler, dessa skall registreras då de är attraktiva för kriminella. De skall förvaras i vapenskåp och då max sex pistoler per vapenskåp om skåpen är fristående, max tio om skåpen är förankrade i byggnadsstommen.
För automatvapen skall samma gälla som för pistoler utom att där gäller max ett automatvapen (och två pistoler och obegränsat antal gevär) i oförankrat skåp över 150 kilo och max två automatvapen (och fyra pistoler och obegränsat antal gevär) i förankrat skåp.
För vapen över kaliber 50 BMG respektive 600 nitro och för vapen med sprängverkan skall speciella förvarings och utbildningskrav gälla.
Licens att bära vapen dolt eller öppet skall finnas och där liksom för alla vapeninnehav skall enbart kompetenskrav samt hindersprövning föreligga, individen, inte staten, skall avgöra behovet av vapeninnehav.
Hinder för vapeninnehav skall vara samma som idag.
Varför vanligt hederligt folk skall få bära skarpladdade vapen? För det första, för att de har omdömme till det, ja, till och med du har det omdömet, eller i vart fall omdöme nog för att inse om du själv inte har omdöme nog att bära vapen. För det andra: http://munchkinwrangler.wordpress.co...-civilization/
För det tredje: Vet ni varför det inte sker skolskjutningar i Israel? För att där finns sedan ett par terrordåd på sjuttiotalet beväpnade föräldrar eller far och morföräldrar samt beväpnade lärare på plats och oavsett om ditt skäl att genomföra enj skolskjutning är heligt krig emot de otrogna eller att du är missnöjd med ditt miserabla liv och vill bli ihågkommen på något sätt, så är du inte vidare tänd på idén att själv bli nedskjuten innan du fått genomföra ditt dåd till det slut du själv planerat.

Paragraf elva naturvårdsverkets författningssamling.

I naturvårdsverkets författningssamling paragraf elva står det ungefär att ett halvautomatiskt gevär på jaktlicens skall bortsett från omladdningsmekanismen efterlikna ett traditionellt jaktgevär.
Men vad innebär det egentligen?
Jag har inte läst några domar, men för mig förefaller det som att avsikten är att ett halvautomatiskt gevär på jaktlicens i all evighet ska se ut ungefär som en CG1900, även när bygelrepetrarna haft G3 liknande utseende i femtio år.
Kan denna paragraf egentligen sägas ha något berättigande? En HK91 har inte sämre träffsäkerhet eller sämre verkan i målet än en .308 automat med "traditionellt" utseende. En Ruger mini-14 blir inte farligare med kompositkolv med pistolgrepp och trettioskottsmagasin än den är med "traditionell" kolv och samma magasin.
Syftet får allså antas vara inte att skydda allmänheten, men snarare att undanhålla allmänheten den avsevärda utveckling avseende fältmässighet och användarvänlighet som de senaste fyrtio åren skett avseende halvautomater såväl i militär utveckling som kring AR-15 plattformen i USA.
Men vad är vitsen med det? Varför är man rädd för att ge allmänheten vapen med den ergonomi man utbildat dem på i över fyrtio år? Är man rädd att skyttet ska uppfattas som roligt och att fler ska börja skjuta?
Vore inte det en fördel för riket snarare än en nackdel? En HK91 i varje villa eller lägenhet vore en fantastisk avskräckningsresurs gentemot en potentiell angripare. som Admiral Yamamoto påstås ha svarat på frågan om man inte skulle invadera USA:s fastland, "You cannot invade the mainland United States. There would be a rifle behind every blade of grass."
Oavsett om det sades av yamamoto eller ej så är det väldigt sant.

Välkomna hit.

Välkommen till Bloggen Medborgarrätt. En blogg för stärkandet av den svenske medborgaren i relation till staten och till överstatliga abominationer.
Fokus kommer enligt planen att vara på rätten att äga och bära vapen då den frågan är som ett lackmuspapper för alla övriga medborgerliga rättigheter.
Om man vill ge sig på sådana saker som pressfrihet, yttrandefrihet, meddelandefrihet, brevhemlighet, mötesfrihet, åsiktsfrihet med mera så vet man att det kommer att väcka folkets upprördhet, oavsett hur mycket propaganda man använder för att hålla dem lugna. I det läget vill man givetvis inte att folket ska ha effektiva vapen. Liksom NSDAP inte ville se Judarna beväpnade.
Om man å andra sidan faktiskt har folkets väl för sina ögon så kan man anförtro dem granatgevär och haubitsar, det gör inget, för de kommer inte att ha viljan att skada varandra eller makthavarna.

Jag är inte särskilt välformulerad, så det är risk att jag kommer att göra mer skada än nytta, men någon måste väcka frågan, så nu kör vi.

Nyare inlägg
RSS 2.0