Ny runda slag i luften i Bryssel.

EU-kommissionen avser ge sig på en ny omgång federal vapenlagstiftning i EU.
Ursäkten är terrorattackerna mot Charlie Hebdo och mot Lars Vilks och synagogan i Köpenhamn.
Men som vi vet så kommer man inte att göra något som kommer att vara effektivt mot den flodvåg av illegala militära vapen som väller över Europas gränser.
Det som däremot med alll säkerhet kommer att ske är att man precis som svensk jakt förutspår kommer att skärpa vapenlagarna för Undersåtarna. Bland annat väntas man föreslå ett förbud mot halvautomatiska vapen som kan laddas med löstagbara magasin om mer än fem vapen.
Hur en sådan lag skulle kunna vara effektiv mot de Kalasjnikov som terrorister och bankrånare använder bryr de sig inte ens om att försöka förklara.
Statistiken visar väldigt tydligt att vapen i den hederlige medborgarens händer inte används i brottslighet. De kan släppas nästan helt fria och vi kommer ändå inte att få se dem användas i brott. med ett vapenägarkörkort och med registrering av pistoler och automatvapen så att de inte läcker till den kriminella marknaden så är vi hemma avseende behovet av vapenlagstiftning.

Nej, för att ytterligare inskränkningar (eller ens 90% av befintliga inskränkningar) i den gode familjefaderns rätt att äga och bära vapen skall bli begripliga samtidigt som myndigheterna inte ens tillämpar befintliga lagar mot kriminellas vapeninnehav så måste man inse en sak.
Kriminellas vapeninnehav är ett problem för undersåtarna.
Undersåtarnas vapeninnehav är ett problem för feodalherrarna.
Feodalherrarna bryr sig inte om undersåtarnas problem.

RSS 2.0