Fildelning.

"Did you really think we want those laws observed?" said Dr. Ferris. "We want them to be broken. You'd better get it straight that it's not a bunch of boy scouts you're up against... We're after power and we mean it... There's no way to rule innocent men. The only power any government has is the power to crack down on criminals. Well, when there aren't enough criminals one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws. Who wants a nation of law-abiding citizens? What's there in that for anyone? But just pass the kind of laws that can neither be observed nor enforced or objectively interpreted – and you create a nation of law-breakers – and then you cash in on guilt. Now that's the system, Mr. Reardon, that's the game, and once you understand it, you'll be much easier to deal with." Ayn Rand, Atlas Shrugged

I min mening är fildelningslagarna och jakten på fildelare en del i strategin som åskådliggörs ovan.

Närmare en miljon Svenskar fildelar. Fildelning är i det allmänna rättsmedvetandet inte omoraliskt.

Lagen bör spegla det allmänna rättsmedvetandet, den bör också vara möjlig att kontrollera efterlevnaden av.

Att kontrollera efterlevnaden av fildelningslagarna är svårt och kostsamt. Man kan framtvinga efterlevnad genom att skapa skräck. Om man förstör tillräckligt många människors liv genom absurda och omotiverade skadestånd så kommer många fler att sluta fildela av ren skräck för konsekvenserna om man utses till nästa exempel.

Men inte alla kommer att sluta fildela och de som fortsätter kommer att driva fram alltmer svårspårade fildelningssystem, något som de som fildelar skadligt material kommer att glädjas åt.

 

Jag vill föreslå en åtgärd som slår alla flugor i en smäll. Gör fildelning lagligt.
Om vi inför en kasettavgift på bredband (säg allt som är snabbare än 0,25 MBit/sekund) och fördelar den utifrån fildelningsstatistiken till upphovsmännen och i den mån upphovsrätten har gått ut till fonder för musik och filmskapande så kommer vi att ha en lag som speglar det allmänna rättsmedvetandet och dessutom en fantastiskt smidig distributionsmetod. Vi kommer även att avlasta rättsväsendet från frivola stämningar. Tekniken kommer inte att drivas framåt av hederligt folk, varför de som har mörkare syften (barnporrnätverk) inte får hjälp av hederliga fildelares teknikutveckling och därmed är lättare för polisen att spåra och lagföra.

Men viktigast av allt, vi tar bort ett område där laglydigheten urholkas. Varje orättfärdig lag påverkar den allmänna laglydnaden. Om jag är drabbad av en uppenbart orättfärdig lag, vad säger då att övriga lagar är rättfärdiga? Om jag bryter mot en lag, som är orättfärdig, vad hindrar mig då att bryta mot en annan lag, en lag som kanske är rättfärdig?


en lag för ett laglydigt folk.

På Radion för en stund sedan talade man om våra lagar och sade att våra vapenlagar är till för att hantera en situation där en jägare glömt söka licens för sitt tredje vapen eller så, inte för masskriminalitet där många kriminella bär pistol dagligen och stundligen.

Där tror jag att de träffade nära sanningen. Men de kommer med fel lösning på problemet, de vill skärpa vapenlagen och sätta hårdare straff.

Jag tror att en bättre lösning är att differentiera lagen, en lag för laglydigt folk, en annan för kriminella.
Är du tidigare straffad för vålds eller egendomsbrottslighet och ertappas med vapen så skall du få ett brott som är kännbart för dig.  För Svensson så är en månad på anstalt synnerligen kännbart, för en karriärkriminell så är det en fjäder i hatten.
Om den karriärkriminelle däremot vet att polisen får visitera honom närhelst de ser honom och att brott mot knivlagen för honom innebär minst två år och olaga vapeninnehav innebär minst fem år, mer om det är i anknytning till annat brott, så kommer han bara att bära vapen när det är absolut nödvändigt för hans arbete. Du kan inte råna en värdetransport utan vapen, alltså har du vapen då, men det är inte värt risken att ha en pistol eller kniv i fickan eller ett skjutvapen i bostaden när du inte står i begrepp att genomföra något stort.
Alltså, inför särlagar för karriärkriminella där de får hårdare straff än en i övrigt laglydig person och där de kan visiteras utan annan orsak än att de är de de är.

Fängelse är en del av ekvationen för kriminella, men de gör en "cost/benefit" analys av sina handlingar och gör inte sånt som är för riskabelt eller för kostsamt.
Detta är också orsaken till att vi skall göra det lättare för Svensson att bära vapen, på så vis gör vi konfrontativa brott för riskabla för de kriminella och de kommer att i högre grad välja ickekonfrontativa brott.

RSS 2.0