Hemundervisning förbjuden.

Tydligen ändrades skollagen i somras så att hemundervisning idag är förbjudet.
I programmet skolministeriet i P1 uttalar sig en rektor om varför barn inte skall hemundervisas, vad hon återkommer till hela tiden är den så kallade värdegrunden, alltså i praktiken att ett hemundervisat barn inte indoktrineras till statligt fastställda åsikter.
Värdet av att gå i skolan tycks enligt rektorn ifråga liksom enligt ett antal pedagogikforskare vara att barnen "slipas mot varandra# alltså att hackordningar etableras och barnet lär sig att inordna/underordna sig.
Som jag ser det så måste varje familj själv få avgöra vad som är bäst för de egna barnen, sedan får samhället se till att ha system för att kontrollera att barnen lär sig det de ska.

RSS 2.0