Välkomna hit.

Välkommen till Bloggen Medborgarrätt. En blogg för stärkandet av den svenske medborgaren i relation till staten och till överstatliga abominationer.
Fokus kommer enligt planen att vara på rätten att äga och bära vapen då den frågan är som ett lackmuspapper för alla övriga medborgerliga rättigheter.
Om man vill ge sig på sådana saker som pressfrihet, yttrandefrihet, meddelandefrihet, brevhemlighet, mötesfrihet, åsiktsfrihet med mera så vet man att det kommer att väcka folkets upprördhet, oavsett hur mycket propaganda man använder för att hålla dem lugna. I det läget vill man givetvis inte att folket ska ha effektiva vapen. Liksom NSDAP inte ville se Judarna beväpnade.
Om man å andra sidan faktiskt har folkets väl för sina ögon så kan man anförtro dem granatgevär och haubitsar, det gör inget, för de kommer inte att ha viljan att skada varandra eller makthavarna.

Jag är inte särskilt välformulerad, så det är risk att jag kommer att göra mer skada än nytta, men någon måste väcka frågan, så nu kör vi.

RSS 2.0