Rimliga lättnader i vapenlagen.

Jag skrev nedanstående i en diskussion på Flashback om vapenlagar. Jag blev rätt nöjd med det så jag publicerar det i stavningskorrigerad form här.

Givetvis måste det finnas begränsningar i rätten att äga vapen, lika givet är att våra begränsningar i rätten att äga vapen är för hårda.
Ingen av oss vill att kriminella eller farligt mentalsjuka ska ha tillgång till vapen, men dessa är det ganska lätt att utestänga ifrån lagligt vapenägande, det gör man även i USA.
Men samtidigt så kommer kriminella och mentalsjuka åt vapen idag, med lätthet dessutom som det verkar. Ta bara nötet i Götet som sköt en ung kvinna som besökte honom i pannan när han "skulle flytta pistolen" för ett år sedan. Eller den så kallade barnflickan i Knutby, Barnflickan i Knutby kunde för övrigt med säkerhet ha skaffat ett lagligt vapen även med våra drakoniska vapenlagar och kunnat genomföra sitt mord, men det var enklare för henne att skaffa ett illegalt vapen.
Våra vapenlagar skyddar alltså inte mot kriminalitet med vapen då det finns en enorm tillgång till vapen för de kriminella, inte minst pga våra Vidöppna gränser mot EU.
Men om vi släpper vapnen helt fria eftersom kriminella ändå lätt kan få tag i vapen så tror jag inte att vi förbättrar situationen nämnvärt, inte minst för att de kriminella då lätt kan köpa mer högkvalitativa vapen än idag till samma eller lägre pris än de idag betalar för sina Jugoslaviska CZ eller gamla makarov.
Vad är då en rimlig kompromiss mellan frihet och kontroll?
Vi vet att de flesta vapen som stjäls eller förkommer är jaktgevär, ändå är de flesta vapen som används i kriminalitet illegalt importerade pistoler, illegalt importerade Automatvapen och stulna svenskan automatvapen. Jaktgevär är alltså inte särskilt attraktiva för kriminella, då kan vi underlätta ägandet av dessa för hederligt folk. Mitt förslag är ett vapenkörkort, ungefär motsvarande vad som idag krävs för att få ett vapen på jaktlicens inklusive brottsregister och spaningsregisterkontroll.
På detta körkort får man inneha obegränsat antal gevär, dessa behöver ej registreras såvida de inte är sidor, bockar eller drillingar då dessa tre vapentyper är relativt lätta att göra någorlunda attraktiva för kriminella. Gevär skall förvaras inlåsta i godkänt vapenskåp, eller fastlåsta i vapenställ med vital del inlåst i vapenskåp eller motsvarande.
För pistoler skall en påbyggnadsklass på vapenkörkortet finnas. Denna ger rätt till innehav av obegränsat antal pistoler, dessa skall registreras då de är attraktiva för kriminella. De skall förvaras i vapenskåp och då max sex pistoler per vapenskåp om skåpen är fristående, max tio om skåpen är förankrade i byggnadsstommen.
För automatvapen skall samma gälla som för pistoler utom att där gäller max ett automatvapen (och två pistoler och obegränsat antal gevär) i oförankrat skåp över 150 kilo och max två automatvapen (och fyra pistoler och obegränsat antal gevär) i förankrat skåp.
För vapen över kaliber 50 BMG respektive 600 nitro och för vapen med sprängverkan skall speciella förvarings och utbildningskrav gälla.
Licens att bära vapen dolt eller öppet skall finnas och där liksom för alla vapeninnehav skall enbart kompetenskrav samt hindersprövning föreligga, individen, inte staten, skall avgöra behovet av vapeninnehav.
Hinder för vapeninnehav skall vara samma som idag.
Varför vanligt hederligt folk skall få bära skarpladdade vapen? För det första, för att de har omdömme till det, ja, till och med du har det omdömet, eller i vart fall omdöme nog för att inse om du själv inte har omdöme nog att bära vapen. För det andra: http://munchkinwrangler.wordpress.co...-civilization/
För det tredje: Vet ni varför det inte sker skolskjutningar i Israel? För att där finns sedan ett par terrordåd på sjuttiotalet beväpnade föräldrar eller far och morföräldrar samt beväpnade lärare på plats och oavsett om ditt skäl att genomföra enj skolskjutning är heligt krig emot de otrogna eller att du är missnöjd med ditt miserabla liv och vill bli ihågkommen på något sätt, så är du inte vidare tänd på idén att själv bli nedskjuten innan du fått genomföra ditt dåd till det slut du själv planerat.

Paragraf elva naturvårdsverkets författningssamling.

I naturvårdsverkets författningssamling paragraf elva står det ungefär att ett halvautomatiskt gevär på jaktlicens skall bortsett från omladdningsmekanismen efterlikna ett traditionellt jaktgevär.
Men vad innebär det egentligen?
Jag har inte läst några domar, men för mig förefaller det som att avsikten är att ett halvautomatiskt gevär på jaktlicens i all evighet ska se ut ungefär som en CG1900, även när bygelrepetrarna haft G3 liknande utseende i femtio år.
Kan denna paragraf egentligen sägas ha något berättigande? En HK91 har inte sämre träffsäkerhet eller sämre verkan i målet än en .308 automat med "traditionellt" utseende. En Ruger mini-14 blir inte farligare med kompositkolv med pistolgrepp och trettioskottsmagasin än den är med "traditionell" kolv och samma magasin.
Syftet får allså antas vara inte att skydda allmänheten, men snarare att undanhålla allmänheten den avsevärda utveckling avseende fältmässighet och användarvänlighet som de senaste fyrtio åren skett avseende halvautomater såväl i militär utveckling som kring AR-15 plattformen i USA.
Men vad är vitsen med det? Varför är man rädd för att ge allmänheten vapen med den ergonomi man utbildat dem på i över fyrtio år? Är man rädd att skyttet ska uppfattas som roligt och att fler ska börja skjuta?
Vore inte det en fördel för riket snarare än en nackdel? En HK91 i varje villa eller lägenhet vore en fantastisk avskräckningsresurs gentemot en potentiell angripare. som Admiral Yamamoto påstås ha svarat på frågan om man inte skulle invadera USA:s fastland, "You cannot invade the mainland United States. There would be a rifle behind every blade of grass."
Oavsett om det sades av yamamoto eller ej så är det väldigt sant.

RSS 2.0