Vad har vi att vara rädda för?

Läser i Sydsvenskans nätupplaga om medelklassparet som följer maktens uppmaningar och nyttjar kollektivtrafiken till att resa med. Utanför stationen möts de av ett så kallat ungdomsgäng som bara för nöjet att terorisera vanliga hederliga Svenssontyper jagar dem, med packning och allt, tills de har en chans att ta sin tillflykt till en resturang. Enligt resturangpersonalen förefaller detta vara en vardaglig händelse.
Mannen i det utsatta paret konstaterar att han inte skulle ha något att sätta emot om angriparna hunnit ifatt dem.
Med den här typen av händelser och en ordningsmakt som uppenbart vare sig kan eller vill skydda de utsatta så framstår det som tydligt att polisens våldsmonopol inte längre fyller den funktion det i ett demokratiskt samhälle skall fylla. I den situationen tvingas man fråga sig, om våldsmonopolet inte hindrar kriminella att beväpna sig och ta till våld, så är det uppenbart inte de kriminella som makthavarna är rädda för, vad är då våra makthavare så rädda för så att de ytterligare kringskär den hederlige medborgarens rätt att äga vapen för varje år som går?

Vad gör ett gevär Farligt.

Naturvårdsverkets författningssamling stipulerar att man inte kan få licens på halvautomatiska vapen av militär konstruktion och att ett halvautomatiskt gevär förutom till sin omladdningsfunktion skall efterlikna traditionella jaktgevär.
När jag besökte vapenbutiken i måndags fick jag veta att polisen meddelat dem att licens ej längre medges för Ruger Mini-14 för jaktändamål. Enligt uppgift på grund av att för många sätter roligare kolvar på sina Mini-14.
Då kommer frågan, vad gör en Mini-14 med pistolhandtag och femskottsmagasin farligare eller mindre lämplig till jakt än vilken annan .223 som helst med femskottsmagasin och "vanlig träkolv"?
Vidare ser vi ett ökat antal repetergevär med pistolhandtag och/eller bullpupkonstruktion, det väcker frågan, hur länge kommer man att anse att ett utseende som efterliknar traditionella gevär är att ha en rak kolv utan pistolhandtag? Eller kommer man att ändra lydelsen i NFS så att det framgår att halvautomatiska vapen aldrig får se annorlunda ut än ett gevär 96?
Om det är olagligt att modifiera en Mini-14 med mer fältmässig kolv, är det då inte skäl snarare för att kontrollera att olaglig kolv inte används, än för att förbjuda försäljning av Mini-14?
Det är lagligt att använda vapen köpt på jaktlicens till tävlingsskytte, borde det då inte snarare uppmuntras att köpa Mini-14, förse den med extra kolv och använda den med trettioskottsmagasin och modern kolv med pistolgrepp till IPSC skytte och med klassisk kolv och femskottsmag till jakt?

Nya Jaktformer (Vildsvinsjakt, Lodjursjakt, vargjakt, björnjakt) ställer nya krav på fältmässighet hos jägarnas vapen. Är det inte då lämpligt att dra nytta av modern utveckling i ergonomi, vädertålighet och driftsäkerhet och uppmuntra snarare än förhindra jakt med vapen som HK91 eller varianter av AR-15 i för jakten lämplig kaliber?

Varför bara myndigheter och brottslingar bör ha vapen.

Ibland hör man någon försäga sig och säga att bara tjuvar och poliser borde ha vapen. Detta är en vid första anblicken väldigt märklig utsaga, men om man reflekterar över den så förklarar den en hel del.
Som Polis är det naturligtvis väldigt enkelt om alla ouniformerade som bär vapen är brottslingar, det är enkelt att avgöra åtminstone vilka som definitivt inte är good guys. För undersåten är det också enkelt, har någon ett vapen så är det någon du reflexmässigt skall underkasta dig, endera för att det är en skurk som kommer att kräva att du underkastar dig, eller för att det är en polis, som kommer att hävda att du är skyldig att underkasta dig. Om det då kommer någon som är din jämlike och har en pistol i hölstret så kommer det att bli en konfliktloop i huvudet på dig, en beväpnad person som inte gör anspråk på din underkastelse, det fungerar väl inte...
Som myndighetsperson är det också mindre problematiskt att brottslingar har vapen än att civila har det. En brottsling har vapen för att tvinga sin vilja på andra. För att tvinga andra att göra det du vill, eller ge dig det du vill ha. Som myndighetsperson eller politiker kan du identifiera dig med detta, det är ju trots allt själva syftet med ordningsmakten, vilken är ditt vapen.
En civilist däremot, som vill ha en bössa för nöjes skull, för jakt, för självförsvar, eller bara för att det kan vara tillfredsställande att öppna vapenskåpet och se på sina bössor, precis som det är tillfredsställande att öppna verktyggskåpet och se på sina verktyg, även om man nästan aldrig använder dem. Eller som alla värst, vill ha vapen som försäkring, för att om det, vilket gud förbjude, skulle bli nörvändigt, kunna organisera dig med andra och resa sig upp mot de som utan legitimitet försöker tvinga dem till underkastelse.
Inget av dessa skäl att inneha vapen känner du som myndighetsperson eller brottsling igen dig i, däremot ser såväl myndighetspersonen som brottslingen bekymmer i om medborgaren har verktygen att stå emot deras försök att tvinga honom till underkastelse.
Kort sagt, myndighetspersonen kan förstå brottslingens behov av vapen som yrkesredskap, men kan inte förstå det legitima i medborgarens önskan att ha vapen för nöje eller nytta eller bara för att hon kan. Såväl myndighetspersonen som brottslingen ser medborgarens vapeninnehav som problematisk då det gör att medborgaren effektivt kan motsätta sig att underkastas annans vilja.

RSS 2.0